بازدید مقام معظم رهبری از محصولات ۳۰ شرکت دانش بنیان برتر در کشور