مشتری گرامی;

خواهشمند است با تکميل فرم ذيل ما را در امر افزايش سطح کيفی و کمی محصولات و خدمات ياری رسانيد.

نام نام خانوادگی
سازمان سمت سازمانی
نام شهر منطقه
آدرس پست الکترونیکی نشانی
تلفن همراه تلفن محل کار
پرسش پاسخ
چند سال است مشتری شرکت فانا هستید؟
محصولات شرکت فانا تا چه اندازه نیازهای شما را برآورده کرده است؟
کیفیت محصولات فانا را چگونه ارزیابی می کنید؟
ارزش محصولات در قبال هزینه ای که پرداخت شده را چگونه می بینید؟
با چه درجه ای استفاده از محصولات فانا را به سایر سازمانها پیشنهاد می کنید؟
محصولات شرکت فانا را بطور کلی چگونه ارزیابی می کنید؟
به چه میزان علاقه مند به تهیه دوباره محصولات شرکت هستید؟
پاسخگویی شرکت در قبال نگرانی ها و سوالات شما چگونه بوده است؟
شرکت فانا تا چه میزان از نگرانی ها و سوالات شما درک درستی داشته است؟
مدت پاسخگویی به نگرانی ها و رفع مشکلات ایجاد شده تا چه اندازه رضایت شما را در پی داشته است؟
به چه میزان از کیفیت و کمیت خدمات ارایه شده رضایت دارید؟
در مقایسه با محصولات مشابه، محصولات شرکت را چگونه ارزیابی می کنید؟
محصولات شرکت فانا تا چه حد با سایر سیستم های مورد استفاده در سازمان شما تطابق داشته اند؟
تا چه اندازه از میزان انتقال دانش فنی توسط شرکت فانا راضی هستید؟
آموزش های ارایه شده توسط شرکت فانا تا چه حد شما را به حوزه فعالیت آشنا کرده است؟
در مجموع شرکت فانا را چگونه ارزیابی می کنید؟